Trainer

Voor verschillende opgrachtgevers heb ik trainingen gegeven op het gebied van:

 • Gendersensitiviteit
 • Peace & conflict resolution
 • Politiek & diplomatie

Een greep uit mijn projecten:

In opdracht van Instituut Clingendael gaf ik een aantal jaar workshops over “gender in internationale diplomatie” aan Arabische diplomaten uit verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door middel van interactieve opdrachten krijgen de deelnemers beter grip op het werken met gender in een internationale context. Deze training vindt gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Arabisch plaats.

“Ik vond de workshop interessant. Het was leerzaam dat we allerlei oefeningen deden en verschillende debatten hadden. Je workshop was heel interactief tussen jou als trainer en ons als groep. Ik neem concrete handvaten mee en heb er dus echt wat aan in mijn werk."

“Je maakte van de workshop een memorabele en verrijkende, positieve interactie over gendersensitiviteit. Door het groepswerk dat we deden waren we allemaal geëngageerd. Dankjewel."

     ~ Deelnemers aan de workshop “Gender in International Perspective” voor een groep diplomaten uit 
       Marokko, Tunesië, Libië, Egypte en Marokko, Instituut Clingendael.

Op het Instituut Defensie Leergangen van het Ministerie van Defensie te Delft trainde ik jarenlang majoors en luitenant-kolonels op het gebied van peace & conflict resolution en onderhandelingstechnieken. Het Arabisch-Israëlisch conflict diende als case study. Het trainingstraject dat ik gaf was onderdeel van de Executive Master of Security and Defense, dat voorbereidt op functies in het hogere en topkader van Defensie.

“Annemarie’s coaching was uitstekend. Ze wist veel te vertellen en was snel met het geven van feedback. Heel professioneel, kan niet beter!"

“Ik was heel blij met de tijd en energie die Annemarie stopte in het coachen van het Syrische team. Haar passie voor de regio is inspirerend." 

     ~ Deelnemers coachingstraject over het Arabisch-Israëlisch conflict binnen de Hogere Defensie Vorming voor 
       het hogere defensiekader, Ministerie van Defensie, Instituut Defensie Leergangen.

Voor WO=MEN (Nederlands Gender Platform) en voor de NAVO gaf ik trainingen over genderbewustzijn in militaire en diplomatieke contexten. 

Met veel plezier werk ik of heb ik samengewerkt met deze opdrachtgevers.