Dagvoorzitterschap conferentie “Women as Powerful Agents for Peace and Security”

Vandaag ben ik dagvoorzitter namens WO=MEN Dutch Gender Platform bij de conferentie “Women as Powerful Agents for Peace and Security”.

De conferentie bestaat uit keynote lectures, een quiz, en paneldiscussies. Onder de aanwezigen zijn afgevaardigden van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, Nederlandse en internationale vrouwenorganisaties, en diasporaorganisaties.

Centraal onderwerp van de conferentie, die plaatsvindt op de Frederikskazerne te Den Haag, is het Nederlandse Nationaal Actie Plan Resolutie 1325. De nadruk ligt op good practices uit de ‘focuslanden’ van het Nationaal Actie Plan, en good practices van diaspora-NGO’s.

VN Resolutie 1325 onderstreept de belangrijke rol van vrouwen in het voorkomen en oplossen van conflict en de opbouw van vrede. VN lidstaten worden met deze resolutie aangespoord om vrouwen te betrekken bij processen rondom conflictpreventie, vredesopbouw en vredeshandhaving en hen een plaats te geven aan de onderhandelingstafel.