Voordracht bij Film “Rouge Parole” over Tunesische Revolutie voor Amnesty International’s Movies That Matter Festival

Bij de screening van de film Rouge Parole over de Tunesische Revolutie binnen Amnesty International’s Movies That Matter Festival in Kriterion te Amsterdam gaf Faraasha’s Anno Bunnik een lezing ter duiding van de huidige ontwikkelingen in Tunesië.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren de oorzaken en dynamiek van de Tunesische revolutie, persvrijheid, de rol van het maatschappelijk middenveld, vrouwenrechten, en de islamistische partij Nahda die nu aan de macht is in het land. Er vond een levendige discussie plaats over deze onderwerpen.