Bijdrage aan Jemen thema-avond van Amnesty International

Vandaag spreek ik op de Jemen thema-avond van Amnesty International Nederland. Mijn bijdrage betreft de positie van Jemenitische vrouwen vóór de revolutie, hun rol tijdens de opstanden in het land, en de situatie nu. Andere sprekers zullen ingaan op de politieke context, de positie van migrantenvrouwen, en op het werk van Amnesty International m.b.t. Jemen.

Amnesty schrijft:

Jemen is het minst bekende land in het Midden Oosten, maar de ontwikkelingen in Jemen rechtvaardigen meer aandacht. Amnesty International bezocht onlangs Jemen in het kader van een onderzoeksmissie, na twee jaar geen toegang te hebben gekregen tot dit land. Op woensdag 10 oktober organiseert Amnesty-groep Den Haag een thema-avond over Jemen. Welke veranderingen zijn er zichtbaar? Aan bod komen de recente politieke en humanitaire ontwikkelingen, de mensenrechtensituatie en de positie van vrouwen.

Sprekers
Tijdens de thema-avond gaan de volgende specialisten met elkaar in gesprek:

Floor Beuming, Coördinator Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International Nederland
Annemarie van Geel, zelfstandig Midden-Oosten deskundige en eigenaar van trainings- en adviesbureau Faraasha Middle East Training & Advisory
Marina de Regt, antropologe, IISG/Universiteit van Amsterdam
– Een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een schets van de situatie in Jemen en licht het beleid van Nederland toe met betrekking tot Jemen.

Na afloop is er gelegenheid tot vragen en discussie.

Thema-avond Jemen bijwonen?

Stuur een e-mail naar aanmelden@humanityhouse.org met als onderwerp “Thema-avond Jemen”. Je ontvangt van ons dan per e-mail een bevestiging dat je op de gastenlijst staat.

Voertaal van de thema-avond is Nederlands.

Locatie: Humanity House, Prinsegracht 8, 2512 GA, Den Haag

Foyer open vanaf 19.30 uur
Start programma 20.00 uur
Einde programma 22.00 uur

Toegang gratis