Deelname NAVO oefening “Peregrine Sword”, Duitsland

Binnen de multinationale NAVO-oefening “Peregrine Sword” in Duitsland verzorg ik als onderdeel van het Gender Team de gender component van deze grootschalige oefening. Het Gender Team is samengesteld door WO=MEN (Nederlands Gender Platform).

Het gaat specifiek om het trainen van de implementatie van VN Resolutie 1325.

De nadruk ligt daarbij op bewustwording van aan “Peregrine Sword” deelnemende militairen omtrent de verschillende impact die militaire operaties hebben op mannen en vrouwen in conflictsituaties en de verschillende rollen die mannen en vrouwen spelen in conflictgebieden. Ook wordt de militairen geleerd hoe zij gebruik kunnen maken van de informatie en capaciteiten van lokale vrouwen, en hen te laten ervaren hoe dit bijdraagt aan de operationele effectiviteit van de missie. Daarnaast wordt de militairen het nut en de noodzaak van de actieve participatie van vrouwen in vredesonderhandelingen en wederopbouw-processen duidelijk.

De oefening vindt plaats in Noord-Beieren, waar ruim 6.500 militairen en 50 civielen (zoals diplomaten, NGO‚Äôs, en VN organisaties) bijeen zijn voor één van de meest grootschalige civiel-militaire oefeningen ooit.

Van de eerste grote aanval binnen Peregrine Sword kunt u hier een video bekijken.

VN Resolutie 1325 onderstreept de belangrijke rol van vrouwen in het voorkomen en oplossen van conflict en de opbouw van vrede. VN lidstaten worden dan ook aangespoord om vrouwen te betrekken bij alle processen rondom conflictpreventie, vredesopbouw en vredeshandhaving en hen een plaats te geven aan de onderhandelingstafel.