Deelname lunchbijeenkomst “Culturele Samenwerking met de Arabische wereld”

Vandaag neemt ik deel aan een lunchbijeenkomst in De Balie met als centrale vraag “hoe houden we voldoende ruimte voor culturele samenwerking met de Arabische wereld?”

De bijeenkomst wordt georganiseerd door SICA (Dutch Centre for International Cultural Activities). SICA schrijft:

“De achtergrond van deze vraag is de enorme hoeveelheid culturele activiteiten in de Arabische wereld zelf, vaak nog extra gestimuleerd door de Arabische revoluties. In theater, dans, literatuur, beeldende kunst, en design zijn ontwikkelingen gaande die lang niet altijd in Nederland op het netvlies staan.

Tegelijkertijd is de ruimte binnen budgetten en instituten voor langer-termijn (Nederlandse) samenwerking met Arabische kunstenaars steeds beperkter geworden. Dat heeft te maken met bezuinigingen in de hele sector, maar ook met het verleggen van de focus naar economische diplomatie die vooral is gericht op het stimuleren van het bedrijfsleven en arbeidsmarkt.

De vraag is of we in Nederland kansen missen als het gaat om het onderhouden en verder opbouwen van relaties met de culturele sector aan de andere kant van de Middellandse Zee. Immers, kunstenaars en creatieve geesten zijn in die regio vaak ook de aanjagers van innovatieve projecten en ideeën, die juist nu in tijden van transitie de broodnodige energie kunnen geven. En wellicht op termijn ook extra werkgelegenheid kunnen opleveren in nieuwe sectoren zoals architectuur, gaming, design en mode.”