Rapportage Islamonderzoeksprogramma gepubliceerd

Vandaag is het rapport “Saudi Arabia Between Conservatism, Accommodation and Reform” gepubliceerd. Ik droeg bij aan dit rapport met onderzoek naar de positie van de Saoedische vrouw. Het rapport kun je hier direct downloaden of via de website van Instituut Clingendael.

In het rapport vind je o.a. mijn bijdrage “Whither the Saudi Woman? Gender Mixing, Empowerment and Modernity.” De overige twee bijdragen zijn geschreven door Mariwan Kanie (civil society) en Joas Wagemakers (intellectuele trends en debatten).

Het rapport werd geschreven in het kader van het Islamonderzoeksprogramma van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandze Zaken. In het kader van dit kennisprogramma wordt in verschillende moslimlanden onderzoek gedaan door Nederlandse en lokale onderzoekers naar maatschappelijke ontwikkelingen.