Strategy assessment sessie: Implementatie VN Res. 1325 – casus Kunduz, Afghanistan

Vandaag leid ik samen met Martijn Nuijten van de Stichting Pax Ludens voor de organisatie E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, een strategy assessment sessie over de implementatie van VN Resolutie 1325 met als casus Kunduz (Afghanistan).

Deze workshop heeft als doel om vrouwenorganisaties beter in staat te stellen om hun (toekomstige) rol in Kunduz op strategische wijze voor te bereiden, en op gerichte wijze de geleerde lessen uit het verleden toe te passen.

Tijdens de workshop staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen Nederlandse organisaties een effectievere bijdrage leveren aan het bevorderen van vrouwelijk leiderschap in (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen in Kunduz, binnen het kader van VN Resolutie 1325?