Column: Al Manar en Hezbollah’s Raketten

Damascus

Onderstaande is een vertaling van een artikel dat onlangs in de Syrische krant Al Thawra (De Revolutie) verscheen. Het laat zien wat voor retoriek je hier zoal tegenkomt. Ik heb geprobeerd met de vertaling zo dicht mogelijk bij het Arabisch te blijven, vooral om te laten zien hoe zeer deze taal verschilt van het Nederlands qua zinsopbouw en woordkeuze.

Al Manar is het televisiekanaal van Hezbollah. Het Winograd Rapport is een vorige maand in Isra√´l uitgekomen rapport dat de Israëlisch-Libanese oorlog van afgelopen zomer evalueert. Onderstaand artikel gaat over televisiebeelden van Al Manar aangaande de Israëlisch-Libanese oorlog van afgelopen zomer.

Al Manar en Hezbollah`s Raketten

“Wij zijn een volk bang van producties als deze clips.”

Dat is wat een Israëlische TV criticus zei terwijl hij een andere criticus tegenover hem had terwijl zij aan het discussiëren waren over Hezbollah en haar informatieverschaffing, zeggende: “Ze [Al Manar] kunnen het goed, het maken van deze clips.”

En dat terwijl Israëli’s normaliter liegen! Maar de waarheid kan gevonden worden in de monden van gekken. En als exceptioneel element in de geschiedenis van het Arabisch-Zionistisch conflict bekennen de Israëli’s hun oneerlijke agressie tegen Libanon van afgelopen zomer.

De zaak stopt niet met het Winograd Rapport, dat niet meer is dan een verklaring van criminele beslissingen en een uiting van een gebrek aan macht om de misdaad [de oorlog] volledig en hoe ze [de Israëli’s] willen te willen begaan.

Dat is de zaak die verbonden is met de waarheden die Hezbollah vrijgeeft, ten eerste via Hassan Nasrallah’s tong, vervolgens via de vleugels van de raketten die Haifa bereikten en klaar waren verder dan Haifa te reiken, en tenslotte door de armen van de sterke vechters die een perfect voorbeeld gaven en de kop van de verzetsactiviteiten zijn.

En dat is de zaak die verbonden is met de oorlog en met de informatievoorziening, om te beginnen, en vervolgens door de betekenis van serieuze informatie en de noodzakelijkheid ervan.

De informatie, welke slim omgaat met de woorden, en waar op een kunstige, slimme en buitengewone manier mee omgegaan kan worden, bereikt de vijand misschien zelfs voor het de vrienden bereikt.

De Israëlische televisie had een groep beeldenclips genomen van Al Manar die niet langer dan een paar minuten duurden en de TV critici delibereerden de vakbekwaamheid van Al Manar en hoe ze verbale antwoorden kracht bijzet zonder spraak of claims maar met oprechtheid en diepgang en bewijs.

© Faraasha Middle East Training & Advisory