Trainer

Voor verschillende opgrachtgevers heb ik trainingen gegeven op het gebied van:

  • Gender
  • Peace & conflict resolution
  • Politiek & diplomatie

Een greep uit mijn projecten:

In opdracht van Instituut Clingendael gaf ik een aantal jaar workshops over “gender in internationale diplomatieaan Arabische diplomaten uit verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door middel van interactieve opdrachten krijgen de deelnemers beter grip op het werken met gender in een internationale context. Deze training vindt gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Arabisch plaats.

Voor WO=MEN (Nederlands Gender Platform) en voor de NAVO gaf ik trainingen over genderbewustzijn in militaire en diplomatieke contexten. 

Op het Instituut Defensie Leergangen van het Ministerie van Defensie te Delft trainde ik jarenlang majoors en luitenant-kolonels op het gebied van peace & conflict resolution en onderhandelingstechnieken. Het Arabisch-Israëlisch conflict diende als case study. Het trainingstraject dat ik gaf was onderdeel van de Executive Master of Security and Defense, dat voorbereidt op functies in het hogere en topkader van Defensie.

Met veel plezier werk ik of heb ik samengewerkt met deze opdrachtgevers.