Docent & Onderzoeker

Docent

Mijn onderwijsprofiel omvat de antropologie, religiewetenschappen, Midden-Oosten studies, peace & conflict studies, en kwalitatieve methoden voor onderzoek. Het liefst verzorg ik interdisciplinaire collegereeksen die op het snijvlak van deze vakgebieden liggen. 

Ik ben in bezit van de universitaire onderwijskwalificatie BKO en ontwikkelde en doceerde met veel plezier de collegereeksen:

  • ‘History and Politics of the Arab-Israeli Conflict’ voor het University College Utrecht,
  • ‘Islam Past & Present’ voor Webster University Leiden en
  • ‘The Politics of Peace’ voor Webster University Leiden.

Ik was de eerste begeleider voor stages en BA scripties op het vlak van conflictstudies, mensenrechten, gender studies, en geschiedenis. 

Gastcolleges gaf ik aan de Universiteit van Koeweit (shari’a faculteit), de Universiteit Leiden (rechtenfaculteit), en aan de Universiteit van Amsterdam (Midden-Oosten Studies).

Mentor

Studenten wisten me vaak te vinden voor advies over studiekeuze, persoonlijk advies, en coaching/mentoring.

Onderzoeker

Mijn onderzoeksprofiel ligt op het snijvlak van antropologie, religiewetenschappen, gender studies en Midden-Oosten studies. 

Mijn onderzoeksinteresses liggen op het vlak van gender, islam, feminisme, activisme, religie & moderniteit, secularismes, contemporaine kunst op het Arabisch Schiereiland, religie & emancipatie, religie & gender, sociale bewegingen / civil society, feministische kunst, maatschappelijke debatten. Ik doe kwalitatief onderzoek: participerende observatie, formele en informele interviews, kwalitatieve tekstanalyse. 

In al mijn onderzoek hecht ik sterk aan het menselijke perspectief, juist wanneer het gaat over grote geo-politieke ontwikkelingen. Daarnaast heb ik een sterke voorkeur voor toegankelijk, toegepast onderzoek. Dit uit zich door mijn actieve deelname aan het publieke debathet schrijven van blogs/columns, en toegankelijke onderzoeksoutput.

In 2018 promoveerde ik op mijn onderzoek ‘For Women Only’: Gender Segregation, Islam and Modernity in Saudi Arabia and Kuwait aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn proefschrift werd bekroond met de Dissertatieprijs van de Stichting Erasmusprijs. Het juryrapport lees je hier terug.

Onderzoek in opdracht

Ik ben betrokken geweest bij beleidsgerichte onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld binnen het Islam Onderzoeksprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Ook voorzag ik de Nederlandse ambassade te Riyad van advies over haar genderbeleid, gebaseerd op onderzoeksvragen gegrond in de beleidspraktijk.

Academische publicaties

Mijn academische publicaties in o.a. het Journal of Contemporary Islam (2016), het Journal of Middle East Women’s Studies (2014), en de Clingendael Spectator (2014) kun je bekijken via mijn Academia.edu profiel.

Conferenties

Ik spreek regelmatig op internationale conferenties, in Nederland maar ook daarbuiten. De laatste jaren sprak ik o.a. in Istanbul, Washington DC, Riyadh, Leiden, Tunis, Amsterdam, Cairo, Berlijn, Koeweit Stad en Rabat.