Simulatie Arabisch-Israëlisch Conflict op University College Utrecht

Als onderdeel van de cursus “History and Politics of the Arab-Israeli Conflict”, die Annemarie van Geel samen met Dr Erella Grassiani doceert aan het University College Utrecht, vindt op 27 en 28 april een diplomatieke onderhandelingssimulatie over het Midden-Oosten conflict plaats op de campus van het University College.

Binnen deze simulatie nemen 30 studenten een weekend lang de rol van staatslieden uit het Midden-Oosten op zich, en ervaren zij de diplomatieke spanningen en politieke impasses binnen het Arabisch-Israëlisch conflict.