Rapportage Expertmeeting “Egyptenaren, Libiërs, en Tunesiërs in Nederland: Sámen voor Vrouwenrechten”

Het Kenniscentrum voor Emancipatiezaken Aletta E-Quality heeft de rapportage gepubliceerd behorende bij de Expertmeeting  “Egyptenaren, Libiërs en Tunesiërs in Nederland: Sámen voor Vrouwenrechten” van 25 april j.l.

Tijdens de expert meeting leidde Annemarie van Geel het Arabischtalige rondetafelgesprek over de politieke participatie van vrouwen in het Midden-Oosten en Noord Afrika na de Arabische Lente.

De rapportage blikt vooruit naar het jaar 2027, en schetst verschillende scenario’s betreffende de toekomst van de politieke participatie van vrouwen in Egypte, Libië, en Tunenië.

Ook biedt het rapport beleidsmakers en NGO’s concrete (beleids)aanbevelingen.

Voor het schrijven van de scenario’s werd voornamelijk gebruik gemaakt van de expertise en input van de Egyptische, Libische, en Tunesische diaspora in Nederland.

Het rapport is beschikbaar in het Arabisch, Engels, en Frans.

Voor Aletta E-Quality checkte Annemarie de Arabische vertaling van het rapport.